Priser

Hvad koster en begravelse?

Prisen på en begravelse kan svinge meget, da det afhænger af, hvilke valg, de pårørende træffer. Udgifterne kan opdeles i 3 områder:

1. Udgifter til bedemanden: Køb af kiste/urne, betaling for kisteilægning og rustvognskørsel samt honorar for papirarbejde og ordning af begravelsen

2. Udgifter til begravelsesceremonien: Leje af kapel/ceremonilokale, kistepynt og blomster, sanghæfte, honorar til musiker/solist, indrykning af dødsannonce samt udgifter til gravøl eller kaffebord

3. Udgifter til kirkegård og gravsted: Betaling for kremering samt køb af gravsted /gravsten.

Der er naturligvis stor forskel i prisen, hvis man vælger en enkel kiste eller den dyreste egetræskiste. På samme måde kan der være stor forskel på udgifterne til ceremonien, gravøllet, gravstedet og gravstenen. Vi har lavet nogle priseksempler ud fra de mest almindelige forudsætninger

Hos Farvel Jord vil du altid få et skriftligt tilbud på de ydelser, som vi er ansvarlige for i forbindelse med begravelsen eller bisættelse – derudover hjælper vi gerne med et prisoverslag på resten. Du kan se Farvel Jords samlede prisliste på linket
Vi gør opmærksom på, at Farvel Jord i nogle tilfælde modtager en anvisningsprovision fra underleverandører.

Kommunal begravelseshjælp
Begravelseshjælpen for voksne er afhængig af om den døde efterlader sig formue. Den maximale begravelseshjælp er 11.000 kr. gældende fra 1. januar 2017, hvis værdien af dødsboet ikke overstiger 36.700 kr. for ægtepar og enlige med børn under 18 år. For enlige uden børn er grænsen på 17.700 kr.

Er formuen større reduceres hjælpen gradvist, indtil den bortfalder helt ved henholdsvis 47.700 kr. og 29.400 kr. For børn under 18 år er begravelseshjælpen et fast beløb på 9.200 kr. For ældre født før 1. april 1957 er hjælpen mindst 1.050 kr. uanset formueforhold. Farvel Jord sørger for at søge Udbetaling Danmark om begravelseshjælp. Se de detaljerede regler om begravelseshjælp i linket.

Begravelseshjælp fra sygeforsikring Danmark m.m.

Er man medlem af Sygeforsikring Danmark (gruppe 1 eller 2), kan man få et tilskud på 1.400 kr. til begravelsen (gældende fra 2017). Ved hjælp af gruppelivsforsikring i fagforeningen eller private livsforsikringer, kan der evt. være yderligere tilskud at hente. Dette undersøger vi konkret i hvert enkelt tilfælde.

We make a living
by what we get,
but we make a life
by what we give

Winston Churchill (1874-1965)

TOP