Planlæg din egen begravelse

Planlæg din egen begravelse – og hjælp de efterladte

Det er en utrolig stor hjælp for de efterladte, hvis man har nedskrevet sine ønsker til egen begravelse eller fortalt om sine ønsker til de nærmeste. Det kan blandt andet være en tilkendegivelse omkring, hvorvidt man vil begraves eller kremeres, om asken skal spredes over havet eller om man helst vil have urnen nedsat i en fællesgrav, og hvilken kirkegård det i givet fald skal være. Men andre ønsker kan også være, hvilke sange, der skal synges, eller hvem, der skal holde talen osv. Har man taget stilling til ovenstående ting og fortalt dem til sine nærmeste, bliver det langt lettere at være den, der skal arrangere begravelsen, ligesom nogle klare ønsker fra afdøde kan forebygge ubehagelige konflikter i familien.

Hvis du er medlem af Folkekirken, men ikke ønsker en præsts medvirken til din begravelse, er det meget vigtigt, at du skriver det ned. Er det ikke skrevet ned, kan du risikere, at præsten insistere på at foretage en jordpåkastelse.

Hos Farvel Jord tilbyder vi hjælp til familier, der aktuelt står overfor et tab. Er man syg og døende og ønsker at tage del i beslutningen om egen bisættelse/begravelse, kan vi aftale individuelle- eller familiesamtaler. Beslutninger skal modnes gennem samtale, og nye muligheder skal måske undersøges, før der tages beslutninger. Vi kan undersøge de praktiske muligheder ud fra jeres ønsker, og vi vil også kunne komme med forslag til mulige former og rammer for mindehøjtideligheden.

Vi har udarbejdet et skema, som kan hjælpe dig med at afklare de vigtigste spørgsmål i forbindelse med planlægningen af din begravelse/bisættelse. Download skemaet "Til mine kære - ønsker i forbindelse med min død"

Livstestamente
Et livstestamente kan være rigtig vigtigt at få lavet, hvis du vil sikre dig, at lægerne følger dine ønsker, hvis du ligger for døden, og ikke selv kan give besked. Du bruger livstestamentet til at fortælle, at du ikke ønsker livsforlængende behandling, hvis du bliver erklæret for uafvendeligt døende, eller du på grund af svær invaliditet er varigt ude af stand til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt. Det er muligt at oprette et livstestamente elektronisk – det koster 50 kr.

Jeg dør en lille Smule
For hvert Sekund, der går,
jeg bærer Døden med mig
igennem Livets Aar.

En Nat, maaske en Martsnat,
så mild af Regn og Tø,
skal jeg gå bort i Mørket
og holde op at dø.

Grethe Risbjerg Thomsen (1925-2009)

TOP