Om Farvel Jord

Værdier og grundlag

 • Farvel Jord arrangerer begravelser og bisættelser på et humanistisk grundlag
 • Farvel Jord henvender sig primært til mennesker, som ikke ønsker religiøs medvirken i forbindelse med en begravelse eller bisættelse
 • Farvel Jord har som ambition at sikre en værdig og personlig afsked med en afdød. Derfor bistår vi selvfølgelig med at arrangere og gennemføre en højtidelighed efter den afdøde
  og de efterladtes ønsker
 • Farvel Jord bistår med alle formalia og alle praktiske forhold i forbindelse med et dødsfald -
  herunder kontakt til myndighederne
 • Farvel Jord arbejder i størst muligt omfang efter miljøvenlige og bæredygtige principper
 • Farvel Jord har konkurrencedygtige priser, og vi lægger vægt på fuld gennemskuelighed i alle
  økonomiske aftaler

Kvalitet og tryghed

Det er af stor betydning for os at sikre kvaliteten i vores arbejde, så vores kunder kan føle sig helt trygge, når vi får overladt det store ansvar, som det er at varetage en begravelse eller bisættelse. Derfor er vi lige nu ved at blive certificeret efter den såkaldte ISO 9001-model, som er en international anerkendt certificering, der stiller høje krav til vores virksomhed. I den forbindelse beder vi de pårørende om at udfylde dette spørgeskema efter begravelse eller bisættelse, så vi hele tiden får tilbagemeldinger på vores service og kvalitet. På den måde kan vi hele tiden dygtiggøre os og dermed sikre vores kunder den bedste rådgivning og service i en svær tid.

 

Forbrugerklager

Klager, der ønskes behandlet i Forbrugerklagenævnet, sendes til:

Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jabosens Vej 35, 2500 Valby

Tlf: 4171 5000 | e-mail: kfst@kfst.dk | www.kfst.dk

Ingen er nogensinde blevet fattig af at give.

Anne Frank (1929-45)

TOP