Når dødsfaldet sker

Nødvendige papirer: dødsattest og dødsanmeldelse

Når der sker et dødsfald, skal en læge udfylde og underskrive en dødsattest. Herefter indberettes attesten elektronisk til Sundhedsstyrelsen, men den skal samtidig også udskrives på papir til begravelsesmyndigheden (sognepræsten). Derudover er det vigtigt at huske på, at Bedemanden skal være i besiddelse af dødsattesten, før den afdøde må flyttes.

Uanset om dødsfaldet er sket i hjemmet, på hospital/hospice/plejehjem eller andetsteds, vil vi efter aftale med de pårørende gøre afdøde i stand, lægge afdøde i kiste, varetage en evt. udsyngning samt sørge for transport til kapel eller krematorie.

Senest to dage efter dødsfaldet skal der indsendes en anmodning om begravelse eller ligbrænding til kirkekontoret i bopælssognet, hvor sognepræsten er begravelsesmyndighed – dette skal gøres uanset om man er medlem af Folkekirken eller ej. På anmodningen skal man angive, hvordan begravelsen skal foregå, og her er det vigtigt, at afdødes ønsker bliver respekteret. Bedemanden skal have fuldmagt fra nærmeste pårørende (eksempelvis ægtefælle, forældre eller barn af afdøde) for at anmelde dødsfaldet. I dag foregår denne del digitalt, så de eneste nødvendige oplysninger på afdøde er navn, adresse og CPR-nummer. Hvis afdøde er gift/registreret partner eller enke/enkemand, skal vi bruge de samme oplysninger (og en evt. dødsdato) på ægtefællen/partneren. Hvis der opstår problemer med at finde gamle CPR-numre eller lignende, så hjælper vi selvfølgelig meget gerne med at skaffe den nødvendige dokumentation. Det familiemedlem, som står som anmelder af dødsfaldet overfor sognet, bliver også kontaktperson i forhold til Skifteretten, hvis ikke andet er aftalt.

"Livet er lige som
at køre på cykel.
Hvis du vil holde balancen,
må du være i bevægelse"

Albert Einstein (1879-1955)

Opgaver for de pårørende efter et dødsfald

  • Tage hånd om evt. husdyr
  • Sikker opbevaring af værdipapirer, kontanter, smykker m.v.
  • Opsigelse af huslejekontrakt, el, vand, renovation, telefon/internet, licens, aviser, abonnementer
  • Sletning af evt. profiler på Facebook, Twitter, Linkedin m.v.
  • Destruktion af kreditkort
  • Hente ejendele på arbejdsplads eller hospital/hospice
  • Udpege kontaktperson til Skifteretten
TOP