Gravsteder

Kirkegårde i Odense

I Odense er der 27 kirkegårde, hvoraf de 6 forvaltes af Odense Kommune. Resten forvaltes af menighedsrådene. Der er for hver kirkegård fastsat takster for, hvad man skal betale for brugsret til et gravsted. På de kirkegårde, som bestyres af menighedsråd, skal medlemmer af folkekirken normalt betale en lavere takst for brugsret end ikke-medlemmer. På de kirkegårde, som bestyres af kommunen, er taksterne ens for alle. Fredningstiden er 20-30 år for kistegravsteder og 10 år for urnegravsteder.

Valg af gravsted

Afhængig af, hvilken kirkegård, man ønsker at bruge, vil man kunne vælge lidt forskellige typer af gravsted. For både kistebegravelser og urnenedsættelser vil det på de fleste kirkegårde være muligt at vælge mellem en anonym fællesgrav (De ukendtes grav), en fællesplæne med plænesten eller et individuelt anlæg, hvor gravstedet er omkranset af et hegn eller en hæk. På Assistenskirkegården i Odense kan man også vælge den såkaldte Skovkirkegård, hvor gravstenene er placeret i kanten af et lille skovområde. Du kan se en nærmere beskrivelser af de enkelte gravstedsformer på Odense Kommunes hjemmeside.

Det er altid en god idé at tage kontakt til personalet på den valgte kirkegård, så man i fællesskab udpeger gravstedet og dermed undgår misforståelser. Graveren kan også hjælpe med at oplyse prisen på de forskellige gravsteder, og angive de maximale mål på en evt. gravsten.

Skovbegravelsesplads og andre trosretninger

Hos Farvel Jord tilbyder vi hjælp til alle begravelsesritualer: både for katolikker, muslimer, asa- og vanetroende, samt mange andre. Vi forsøger at tilgodese alle ønsker uanset tro og religion. På de kommunale kirkegårde i Odense findes allerede gravsteder for en række andre trosretninger udover protestantisk-kristne. Enkelte af disse trosretninger har fået udlagt særlige områder på kirkegårdene, og der er i dag områder for katolikker, muslimer, asa- og vanetroende samt yazidier. Assistenskirkegården i Odense er desuden den første kirkegård i Danmark, der har fået en såkaldt ”skibssætning”, som er en begravelsesplads for Forn Sidr, Asa- og Vanetrossamfundet i Danmark. Ligeledes åbnede Odense Kommune i 2014, som den første i landet, en skovbegravelsesplads. Pladsen ligger i Kohaveskoven i Odense. Den fungerer ligesom de ukendtes grav, men der er ikke tale om indviet jord.

Asa- og vanetroende er dyrkere af de nordiske guder og kræfter i den nordiske trosforestilling og folketro. Disse guder er for mange kendt som blandt andre Thor, Odin og Loke. Den form for asatro man finder i dag er en religiøs genoplivning og genfortolkning af vikingernes tro. Der er et par tusinde asatroende i Danmark, men den eneste gruppe, der er godkendt som trossamfund, er Forn Sidr med 600 medlemmer. Asa-troende hylder naturkræfterne og beder ikke, men ærer deres guder. De har fire årlige gudsdyrkelser, kaldet blót, samt en lang række andre ritualer. Begravelsesritualet for en asatroende er ikke lige så stramt struktureret, som ved en almindelig kristen begravelse. Typisk bliver den asatroende begravet i kiste, hvor ritualerne foregår i kapellet eller hjemme hos afdøde eller pårørende. Her står pårørende i en rundkreds om kisten, mens et drikkehorn med mjød går rundt; der udbringes en skål for den afdøde, og alle har mulighed for at sige noget personligt om ham eller hende. Med den nyligt åbnede begravelsesplads i Odense, vil dette ritual typisk foregå der.

Gravsten
Hvis man ønsker en gravsten, er der rigtig mange muligheder at vælge imellem. Hos Farvel Jord samarbejder vi med Odense Stenhuggeri, hvor det er muligt at se de enkelte typer af sten med egne øjne.

Det er bedre
at have elsket og mistet
end slet ikke at have elsket

Alfred Tennyson (1809-92)

TOP