Priser

Hvad koster en begravelse?

Prisen på en bisættelse eller begravelse kan svinge temmelig meget – det afhænger fuldstændig af, hvilke valg de pårørende træffer. Udgifterne kan opdeles i 3 områder:

Udgifter til bedemanden omfatter typisk køb af kiste/urne, betaling for kisteilægning og rustvognskørsel, evt. fremvisning af afdøde samt honorar for papirarbejde og ordning af begravelsen.

Udgifter til højtideligheden omfatter evt. leje af kapel/ceremonilokale, kistepynt og blomster, sanghæfte, evt. honorar til musiker/solist, indrykning af dødsannonce samt udgifter til mindesammenkomst

Udgifter til kirkegård og gravsted omfatter betaling for kremering samt køb og vedligeholdelse af gravsted og gravsten. Man skal være opmærksom på, at der kan være stor forskel på, hvad prisen for et gravsted er på de forskellige kirkegårde, ligesom nogle kirkegårde har højere priser, hvis afdøde ikke er medlem af Folkekirken. Hvis asken skal spredes over havet kan der være udgifter til leje af båd.

Økonomisk er der naturligvis stor forskel på om man vælger en enkel hvid kiste eller den dyreste egetræskiste. På samme måde kan der være stor forskel på udgifterne til højtideligheden, mindesammenkomsten, gravstedet og gravstenen. Vi har nedenfor lavet nogle priseksempler ud fra de mest almindelige forudsætninger.

Du vil altid få et skriftligt tilbud på de ydelser, som vi er ansvarlige for, og vi vil i hvert enkelt tilfælde udarbejde et prisoverslag på resten af udgifterne. Du kan se vores samlede prisliste her.

Vi gør opmærksom på, at vi i nogle tilfælde modtager en anvisningsprovision fra underleverandører.

Kommunal begravelseshjælp

Begravelseshjælpen for voksne er afhængig af om den døde efterlader sig formue. Den maximale begravelseshjælp er 11.200 kr. (2019), For børn under 18 år er begravelseshjælpen et fast beløb på 9.400 kr. For ældre (født før 1. april 1957) er hjælpen mindst 1.050 kr. uanset formueforhold. Vi sørger for at søge Udbetaling Danmark om begravelseshjælp. Se de detaljerede regler om begravelseshjælp her.

Begravelseshjælp fra sygeforsikring Danmark m.m.

Er man medlem af Sygeforsikring Danmark (gruppe 1 eller 2) kan man få et tilskud på 1.400 kr. (2019) til begravelsen. Via gruppelivsforsikring i fagforeningen eller private livsforsikringer kan der evt. være yderligere tilskud at hente. Det undersøger vi konkret i hvert enkelt tilfælde.

We make a living
by what we get,
but we make a life
by what we give

Winston Churchill (1874-1965)

TOP